Happy Easter! / Feliç setmana santa!

I want to tell my godfather Chivi and my godmother Eva, thank you very much for giving me an special days in this Easter. 

Vull dir-li al meu padrí Chivi i a la meva madrina Eva, gràcies per aquests díes de setmana santa molt especials.

Godmother Eva, thanks for giving me “La palma” (a kind of little palm), an a beautiful dress, and the most important thing…your LOVE!!😍😍😘😘

Padrina Eva, gràcies per “La Palma”, el vestidet tan bonic, i el més important de tot…el teu amor!!😍😍😘😘

Godfather Chivi, thanks for giving me an a delicious and beautiful “Mona” (chocolate cake), your time, and your LOVE too!!😘😘😘😘

Padrí Chivi, gràcies per la boníssima i preciosa mona, el teu temps, i el més important el teu amor!!😘😘😘😘

Grandpa Josep and grandma Fina, thanks for spend time with me, give me a lot of things and the most important…give me your inconditional love!😘😘😘😍😍

Avi, iaia, gràcies per el temps que passeu amb mí, donar-me tot i mes, però el més important, el vostre incondicional amor!😘😘😘😍😍

To my cousins Lola and Cesc, thank you to play with me every time!😘😘

Als meus cosinets Lola i Cesc, gràcies per jugar amb mi tot el temps!😘😘

Finally, thanks to my daddy and mummy for all your love 😍😘😍😍😘

Finalment, gràcies al papa i a la mama per el vostre amor😍😘😍😍😘

I love you all forever!!!

Us estimo i estimaré sempre!!

Anuncios